Om NaturLivVis


NaturLivVis
Org. nr 983 025 838
Tone Granaas
Rustadvegen 8
N-2030 Nannestad
Telefon: +47 456 64 746

tone@naturlivvis.no
   
 
"Den største feiltagelse du kan begå, er å tro at du jobber for andre" – kilde ukjent

OM DE ANSATTE


Tone Granaas er gründer og for tiden er jeg den eneste ansatte i NaturLivVis.

"Å lære er å oppdage", og min rolle er å tilrettelegge tiltak for at andre skal kunne oppdage, uansett om det er individuell veiledning eller større endringsprosesser/omorganiseringer.

Jeg har jobbet som foreleser og konsulent innen gruppe- og individutvikling siden 1993. De siste årene, siden 1998, har jeg jobbet for HR avdelingen i SAS med lederutvikling, endringsprosesser, strategiske ressurs- og kompetanseprosesser, samt coaching.
I 2001 – 2003 hadde jeg lederstilling og skandinavisk ansvar for kommersialiseringen av SAS sin HR-avdeling.

Se CV
Tone Granaas

Spisskompetanse;
Coaching/veiledning, Performance Management, Change Management, Ferdighetstrening innen verbal kommunikasjonsatferd, Salg, Presentasjoner og framføringer, Salgsledelse og Forhandling.


For tiden opptatt av følgende:

Jeg er mamma og har ansvar for en fantastisk gutt. Hovedoppgave er å skape trygghet og tillit, samt å tilrettelegge for oppdagelser.

- Coaching/veiledning, hvordan vi som individer kan bli bevisst at vi har valg, og har egne ressurser til å kunne ta valg, både privat og i jobb.

- Økologi og det naturlige kretsløpet for vår eksistens – både fysiologisk og psykologisk; Økosofi.

- Resultatorientert kompetanse- og prestasjonsutvikling; gi ledere og medarbeidere de rette forutsetninger for å kunne prestere rett atferd oppimot bedriftens mål og strategier. "Limet" mellom det strategiske og det operative i en organisasjon.

Filosofi: " Sannhet er ferskvare!"

Nettstedet er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester
Til framsiden Til framsiden
Oppdagelser og utvikling
Oppdagelser og utvikling
Økologisk begravelse
Økologisk begravelse
Ernæring og helse