Om NaturLivVis


NaturLivVis
Org. nr 983 025 838
Tone Granaas
Rustadvegen 8
N-2030 Nannestad
Telefon: +47 456 64 746

tone@naturlivvis.no
   
 

"Når forandringens vinder blåser er det mange som finner ly - noen løper ut og bygger vindmøller" - Mao Tse Dong

BEDRIFTSINTERN UTVIKLINGHva er det vi ønsker å oppnå og hva trenger vi å endre på?


Ved å ha dialog om bedriftens viktigste strategier og prosesser, kartlegger vi situasjoner og atferder som er kritiske for å beholde eller øke kundenes lojalitet og fornøydhet.Målrettede innsatser


Via en forutgående kartlegging, utformer vi de innsatser som vi finner hensiktsmessig. Det være seg trening, kurs/seminar, coaching av enkelt personer/grupper, foredrag, rekruttering eller avvikling.

Eksempler på temaer som kan være aktuelle å jobbe med:

 • Fra sjefskap til Lederskap - resultater gjennom andre via kraft, ikke makt.
 • Lederstiler - hvordan bli mer fleksibel og hva fungerer når?
 • Ledelse av mangfold - hvordan optimere både resultater og arbeidsmiljø?
 • Prestasjonsledelse - noe som virker, eller noe vi bare tror på...?
 • Den vanskelige samtalen (medarbeideren/lederen) - hva er det som gjør den så vanskelig, og hvordan få den konstruktiv for begge parter?
 • Hvordan øke/beholde motivasjon og prestasjoner hos de ansatte i tøffe tider?
 • Medarbeidersamtalen - bortkastet tid eller noe som kan øke resultatene?
 • Målrettet prestasjonsutvikling innen fagområder som for eksempel salg/service, forhandlinger, ledelse, coaching, presentasjonsteknikk, m.m.
 • Effektive møter - ikke bare bruk av mindre tid, men også bedre kvalitet på resultatene etter at møtet er ferdig.
 • 1 + 1 = 4 - hvordan jobber vi sammen, hvordan gjør vi hverandre gode?
 • Arbeidsglede - medisinen som funker mot det meste!
 • Bevisstgjøring av bedriftskultur - sånn gjør vi det hos oss! Eller...
 • Coaching av enkeltpersoner eller grupper innen temaer som samarbeide, konfliktløsing, motivasjon og prestasjonsutvikling, karrierevalg, m.m.
Illustrasjon BEDRIFTSINTERN UTVIKLING

Illustrasjon BEDRIFTSINTERN UTVIKLING

Oppfølging og vedlikehold av ny læring

Det er lederne (og de ansatte) som selv må eie og ta ansvar for alle utviklingstiltak - først da kan det bli noe som lever videre i organisasjonen. Ofte er coaching av enkeltpersoner eller grupper, et tiltak som optimerer og forsterker læringen i etterkant av et kurs eller seminar.
Nettstedet er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester
Til framsiden Til framsiden
Oppdagelser og utvikling
Oppdagelser og utvikling
Økologisk begravelse
Økologisk begravelse
Ernæring og helse