Om NaturLivVis


NaturLivVis
Org. nr 983 025 838
Tone Granaas
Rustadvegen 8
N-2030 Nannestad
Telefon: +47 456 64 746

tone@naturlivvis.no
   
 


"……fra jord er du kommet og til jord skal du bli, og fra jord skal du atter oppstå" – religion eller økosofi?

ØKOLOGISK BEGRAVELSE

De to nåværende alternativene vi kan velge ved gravferd, kistebegravelse og kremasjon, er forurensningskilder. (se bl.a. på Statens forurensingstilsyns nettsider om nye forskrifter vedr. kremasjon)

NaturLivVis ønsker å tilrettelegge for at Økologisk Begravelse blir et tredje mulig alternativ for de som ønsker det. I første omgang betyr dette at alle aktiviteter og elementer i en begravelse er mest mulig i tråd med økologisk filosofi. Det omfatter blomster, mat og drikke, trykksaker, gravstein, kiste og lignende.

På litt lenger sikt vil det også bety å tilrettelegge for et nytt miljøvennlig alternativ til kremasjon og begravelse, kalt Promession. I samarbeide med det svenske selskapet Promessa, tilbyr NaturLivVis informasjon og kompetansehevende tiltak rundt alternativet.

Hva er promession?

Promession er en metode der man fryser ned den døde kroppen til –196 grader, deretter utsettes den for en vibrasjon som gjør at den frosne kroppen blir til mindre biter/levninger. Siden fjerner man alt vann, samt skadelige kjemikalier slik som kvikksølv. Levningene som er igjen er rent organisk stoff. Dette blir lagt i en kiste gjort av økologisk hurtig nedbrytbart stoff og gravlagt på en dybde i jorden som er rik på de bakterier som lager mold. På under et år vil alt ha blitt til jord, og vil være næring til planter som vokser på gravstedet.

Forurensende utslipp fra metoden er lik null – alle forurensende bestanddeler er skilt ut og blir håndtert under kontroll og sendt til gjenvinning.

Vil du lese mer om dette gå inn på nettsidene til Promessa og vil du ha mulighet til å snakke med noen om Økologisk Begravelse så ta kontakt med NaturLivVis.

Et tre - illustrasjon begravelse
Nettstedet er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester
Til framsiden Til framsiden
Oppdagelser og utvikling
Oppdagelser og utvikling
Økologisk begravelse
Økologisk begravelse
Ernæring og helse