Om NaturLivVis


NaturLivVis
Org. nr 983 025 838
Tone Granaas
Rustadvegen 8
N-2030 Nannestad
Telefon: +47 456 64 746

tone@naturlivvis.no
   
 


Økosofi

"Når det siste treet er hugd ned
Når elvene er forgiftet
Når den siste fisken er blitt fanget
Først da vil dere oppdage at det ikke går an å spise penger."
- Hopi-indianer-sitat.

Indianer
Tips om litteratur og interessante nettsteder for deg som er interessert i å leve mer i tråd med økosofisk tankegang:
Grønn Hverdag
Framtiden i våre hender
Plan Norge – realiserer barns muligheter
Øvre Romerike Avfallsselskap
Rettferdig handel
Promessa – økologisk begravelse
Oikos – Økologisk Landslag
Naturianer – forbrukerguiden til økologisk mat
Alternativt Nettverk
Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn

FOD – Forening for omplassering av dyr
Forskning
Norges Naturvern Forbund
Statens Forurensnings Tilsyn
Miljøverndepartementet


For å kunne bli et mer økosofisk menneske, tror NaturLivVis at hver og en må ha et bevisst forhold til sine egne atferdsmønster og vaner, både i forhold til seg selv, andre mennesker og naturen. Økosofi og personlig utvikling er derfor to områder som er sterkt knyttet til hverandre.

Økosofi er å ha en filosofi som tar utgangspunkt i det Økologiske perspektivet; Samspill mellom mennesket og naturens ressurser – på en slik måte at vi både bevarer naturen og vår egen eksistens.

Sitat fra "Filosofi – en innføring" av Vegard Martinsen: "Hvert menneske står hver dag overfor et utall situasjoner hvor det må velge. Det må velge sine tanker og det må velge sine handlinger; det må bestemme seg for hva som er sant og usant, rett og galt. Men skal det kunne treffe slike valg, må det ha et grunnlag å velge ut ifra; det må ha et fundament for sitt valg. For uten at tanken kan ta visse idéer for gitt, som en urokkelig grunnvoll den kan hvile på, er det ikke mulig å velge. Det grunnlag som det enkelte menneske velger ut ifra, utgjør dets filosofiske oppfatninger. "

Nettstedet er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester
Til framsiden Til framsiden
Oppdagelser og utvikling
Oppdagelser og utvikling
Økologisk begravelse
Økologisk begravelse
Ernæring og helse