Om NaturLivVis


NaturLivVis
Org. nr 983 025 838
Tone Granaas
Rustadvegen 8
N-2030 Nannestad
Telefon: +47 456 64 746

tone@naturlivvis.no
   
 

"Dersom du tror du er ferdig utlært er du ikke utlært, men ferdig!"


Tips om Litteratur og interessante nettsider rundt temaet
Oppdagelse og Utvikling

Et lite utvalg av bøker vedr. Personlig utvikling:


"Å lære er å oppdage" av Nils Magnar Grenstad
"Hva styrer min atferd" av Nils Magnar Grenstad
"Profeten" av Kahlil Gibran
"Ditt egentlige jeg – å leve med paradokser" av Thomas Moore
"Det beste i deg selv" av Halldor Skard
"Læringsrevolusjonen" Gordon Dryden og Jeanette Vos, Ed D.
"Ditt kompetente barn" av Jesper Juul
"Uro" av Finn Skårderu
"Kjærlighetens Bøddel" av Irvin D. Yalom
Litteratur - Leser


Et lite utvalg av bøker innen bedriftsintern utvikling:


"Bryt forsvarsrutinene" av Chris Argyris
"Organisasjonskultur" av Henning Bang
"Værdier på jobben" en bok i serien Den Lærende Organisasjon
"Coaching" av Emil Berg
"Lära eller Läras – om kompetens og utbildingsplanering i arbeidslivet" – av Otto Granberg
"Den femte disiplin" av Peter M. Senge
"Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse" av Lee G. Bolman og Terrence E Deal

Linker til sider innen Oppdagelse og utvikling


At New Paradigm we have found 'Appreciative Inquiry' to be a very effective approach to changing organisational culture. It offers an effective and exciting way to re-think the way organisations make sense of the world and the basic interactions between individuals.
http://www.new-paradigm.co.uk/Appreciative.htm

Ordtak
http://home.online.no/~steinny/Kap6/innhold_kap_6.htm

Kunstskolen Levende Verksted er stedet for deg som vil lære å tegne og male, utvikle din kreativitet og få tak i din skapende åre.
http://www.levendeverksted.no/

Psychosynthesis was born in 1910 when the Italian psychiatrist Roberto Assagioli became dissatisfied with psychoanalysis. Although Assagioli was a colleague of Sigmund Freud and C. G. Jung , and an early pioneer of psychoanalysis in Italy, he saw that psychoanalysis neglected the healthier and “higher” aspects of human nature.
http://www.psychosynthesispaloalto.com/


NaturLivVis samarbeider bl.a. med
http://www.firstpeople.no/oss/index.html

Kvinnenettverk på Romerike
http://www.kvinnerom.no/omoss.htm

Velkommen til Future Factor Shoppen. Her kan du online købe en række interessante produkter, der støtter op om HR funktionen, Personlig Udvikling og Værktøjer til Procesfacilitering.
http://www.futurefactormedia.dk/butik.html

META-senter gir undervisning i gestaltveiledning, psykosyntese og konfluent pedagogikk.
http://www.meta-senter.no/

Innføring i filosofi
http://www.filosofi.no/

Nettstedet er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester
Til framsiden Til framsiden
Oppdagelser og utvikling
Oppdagelser og utvikling
Økologisk begravelse
Økologisk begravelse
Ernæring og helse