Om NaturLivVis


NaturLivVis
Org. nr 983 025 838
Tone Granaas
Rustadvegen 8
N-2030 Nannestad
Telefon: +47 456 64 746

tone@naturlivvis.no
   
 "Dersom du tror du kan, eller tror du ikke kan, har du rett!" – Henry Ford

VERDIER, STRATEGIER OG MÅL

NaturLivVis er startet med ønske om å skape verdier ut ifra egne ideer og overbevisninger.

NaturLivVis skal ha en identitet som bygger på økosofi og troen på individets iboende ressurser.

NaturLivVis ønsker å leve etter disse verdiene; Omtanke, Tillit, Glede, Nysgjerrighet og Verdiskapning.

Illustrasjon Visjon NaturlivVis

Overbevisninger:

 • Omtanke for mennesker, dyr og natur.
 • Ønske om å være tillitskapende og til å stole på, samt tillit til at alle mennesker gjør sitt beste hvis de har de rette forutsetningene.
 • Glede er den beste medisin. Livsglede og arbeidsglede er viktige kilder som må få næring.
 • NaturLivVis etterstreber mer undring og nysgjerrighet i sine handlinger, både verbale og fysiske, fordi dette åpner opp for muligheter og større innsikt.
 • Verdiskapning skal skje både som læring, via endret atferd og gjennom økonomiske resultater.

Overordnede strategier:

 • NaturLivVis skal bli en synlig aktør i sitt nærområde (Romerike).
 • NaturLivVis skal motivere til holdninger og handlinger i tråd med økosofisk tankegang.
 • NaturLivVis skal opprette relasjoner til næringsliv og andre aktører i nærområdet som finner økosofisk tankegang spennende og utviklende.
 • NaturLivVis skal bidra med artikler og litteratur på nettstedet, i aviser og i bokform.

Overordnede målsettinger i 2006:

 • Ha etablert samarbeid med 1-2 konsulentselskaper, der NaturLivVis er underleverandør.
 • Ha etablert samarbeide med 4-5 lokale aktører innen fysioterapi, kiroprakti, helseklinikker, massasje, m.m. der NaturLivVis er en samarbeidspartner innen veiledning og coaching.
 • Ta kontakt med lokalt næringsliv og lokale aktører via mail og telefon.
 • Arrangere minimum 1-2 åpne kurs.
 • Gi ut bok som fokuserer på jenter/kvinners selvbilde gjennom forhold til egen kropp og seksualitet.
 • Holde 1-2 store informasjonsmøter i Norge sammen med Promessa og heve kompetanse rundt alternativet Økologisk begravelse.
 • Starte opp 1 prosjekt sammen med Ola Granaas, med Granås Gård som utgangspunkt.
 • Sende ut nyhetsbrev til alle relasjoner minimum hver 2. måned.
Nettstedet er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester
Til framsiden Til framsiden
Oppdagelser og utvikling
Oppdagelser og utvikling
Økologisk begravelse
Økologisk begravelse
Ernæring og helse