Om NaturLivVis


NaturLivVis
Org. nr 983 025 838
Tone Granaas
Rustadvegen 8
N-2030 Nannestad
Telefon: +47 456 64 746

tone@naturlivvis.no
   
 

"De som sier at det ikke kan la seg gjøre, bør la vær å avbryte de som allerede er i gang med å gjøre det" – kilde ukjent.SAMARBEIDSPARTNEREOla Granaas – Granås Gård   ol-gra@online.no
Sammen med Ola ønsker NaturLivVis å ta frem flere økologiske konsepter og produkter, og tilrettelegge for økosofiske oppdagelser.


NaturLivVis samarbeider med konsulentselskapet firstPeople innen bedriftsintern utvikling.

Kirsten Tangen kirs-sy@online.no– medforfatter til bok som fokuserer på jenter/kvinners selvbilde og selvfølelse gjennom forhold til egen kropp og seksualitet.

NaturLivVis samarbeider med Promessa om økologisk begravelse.Nettstedet er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester
Til framsiden Til framsiden
Oppdagelser og utvikling
Oppdagelser og utvikling
Økologisk begravelse
Økologisk begravelse
Ernæring og helse